Domänen rizzo.se vidarebefordrar till neye.se

NEYE leverer bästa butiksresultat på fem år och donerar 9,6 miljoner kronor till cancerforskning

NEYE, danskarnas föredragna specialist inom väskor och resväskor, levererar de bästa butiksresultaten på fem år och donerar 9,6 miljoner kronor till cancerforskning. Samtidigt har NEYE initierat åtgärder för att stödja företagets ansvarsfulla resa.

Banner_mikroskop_SE.jpg
Banner_mikroskop_SE.jpg

NEYE-koncernen kan nu presentera årsredovisningen för 2021/2022, som täcker perioden från oktober till september. I denna rapport levererar kedjan, som även inkluderar en onlinebutik, de bästa resultaten på fem år med en vinst på 7,482 miljoner danska kronor. Sammantaget slutar resultatet för koncernens verksamheter dock på -1,425 miljoner danska kronor på grund av årets stora volatilitet på värdepapper och negativa kursjusteringar på värdepappersportföljen.

"Efter några utmanande coronaår är vi glada över att återigen leverera ett tillfredsställande resultat för butiksverksamheten - ett resultat som bland annat drivs av en fantastisk försäljning av resväskor. Danska folkets reslust är verkligen tillbaka, och vår försäljning av resväskor ligger faktiskt över 2019-indexet före coronapandemin. Som de flesta andra värdepappersförvaltare har vi dock haft ett år i NEYE Foundation som påverkats av konjunktursvängningar, vilket tyvärr har påverkat vårt totala resultat negativt", säger Camilla Raffnsøe, VD för NEYE-koncernen.

NEYE-butikerna ägs av NEYE Foundation, som i över 45 år har donerat överskottet från butiksverksamheten till cancerforskning i Danmark. Under redovisningsperioden har NEYE Foundation donerat 9,6 miljoner danska kronor till detta ändamål.

"Som ett måldrivet företag har vi en uttalad målsättning att donera vårt överskott till cancerforskning. Det är ett oerhört meningsfullt syfte, och det är naturligtvis glädjande att våra kollegors fantastiska insatser kan bidra till att stödja den fantastiska cancerforskningen som bedrivs på sjukhus och universitet runt om i landet", säger Camilla Raffnsøe.

Investeringar i butiksnätverket och ansvarighet

NEYE har en kontinuerlig fokus på att optimera verksamheten och affären, inklusive att anpassa sitt butiksnätverk. Under 2022 har detta inneburit öppnandet av en ny butik i HerningCentret och kedjans första butik utanför Danmarks gränser, närmare bestämt i Emporia i Malmö. Det har också inneburit att kedjan har stängt sin butik i Kronen Vanløse, där det inte fanns något underlag för att driva en tillfredsställande verksamhet.

Under de senaste åren har NEYE också anpassat sitt produktutbud med stor fokus på ansvarsfull produktion, inklusive kedjans egna varumärken: det GRS-certifierade "Again" och barnvarumärket "Grow", som täcker resväskor och skolväskor tillverkade av återvunna material. Koncernen har också inlett processen med att utarbeta en baslinje för sin koldioxidavtryck med sikte på att undersöka möjligheterna till en B-Corp-certifiering på sikt.

"Vi ser en ökande efterfrågan på produkter som är resultatet av ansvarsfull produktion, och den trenden försöker vi dra nytta av. Både Again- och Grow-kollektionerna har fått en flygande start, och det tyder på att vi träffar rätt i tiden när det gäller materialval och design. Det är definitivt ett område där vi kommer att fokusera ännu mer de kommande åren", säger Camilla Raffnsøe.

För ytterligare information, kontakta:

Morten Kalum, Help PR & Kommunikation, tel. 23 49 10 09 Camilla Raffnsøe, NEYE Foundation, tel. 22 34 22 56

Om NEYE:

NEYE-kedjan, som består av 44 butiker över hela Danmark med en tillhörande webbutik samt 1 butik i Sverige, är marknadsledande inom väskor, resväskor och accessoarer. NEYE är ägt av NEYE Foundation, och överskottet från butiksverksamheten doneras till cancerforskning i Danmark. Kedjan, som sysselsätter cirka 350 medarbetare, är känd för det största och bästa utbudet av väskor