Personuppgiftspolicy

1. ALLMÄNT

1.1 Denna policy för behandling av personuppgifter ("Integritetspolicy") beskriver hur NEYE ("NEYE", "oss", "vår", "vi") samlar in och behandlar information om dig.

1.2 Persondatapolitiken gäller för personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in via vår webbplats, www.neye.se ("Webbplatsen").

1.3 NEYE är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All kontakt med NEYE kan göras via kontaktuppgifterna som anges under avsnitt 7.

 

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKA SYFTEN OCH GRUNDER FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du besöker neye.se samlar vi automatiskt in information om dig och din användning av neye.se, såsom vilken typ av webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på webbplatsen, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator. Dessutom tillämpas vår cookiepolicy när du använder neye.se.

2.1.1 Syftet är att optimera användarupplevelsen och webbplatsens funktion samt att genomföra riktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av information är nödvändig för att vi ska kunna tillvarata våra intressen av att förbättra neye.se och visa dig relevanta erbjudanden.

2.1.2 Rättslig grund för behandlingen är artikel 6, punkt 1, bokstav f i EU:s dataskyddsförordning.

2.2 När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på neye.se samlar vi in de uppgifter som du själv lämnar, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsmetod, information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar, leveransönskemål samt information om den IP-adress från vilken beställningen har gjorts om beställningen har gjorts på neye.se.

2.2.1 Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter som du har beställt och i övrigt uppfylla vår överenskommelse med dig, inklusive att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera. Uppgifter om dina inköp kan också behandlas för att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring och redovisning. Vid köp samlas IP-adressen in med syfte att tillvarata vårt intresse av att förhindra bedrägeri.

2.2.2 Rättslig grund för behandlingen är artikel 6, punkt 1, bokstäverna b, c och f i EU:s dataskyddsförordning.

2.3 När du via neye.se anmäler dig till vår kundklubb 'Klubb NEYE' och därmed samtycker till att ta emot nyheter, erbjudanden, tävlingar, m.m. via e-post, samlar vi in information om ditt förnamn, efternamn, e-postadress, födelsedatum, kön, favoritbutik och mobilnummer. Dessutom samlar vi in information under ditt medlemskap om din användning av 'Klubb NEYES förmåner, tävlingar som du deltar i, etc. Vi jämför denna information med andra uppgifter vi har om dig, inklusive information om vad du har köpt och eventuellt returnerat. Läs mer om medlemskapet här.

2.3.1 Syftet är att kunna administrera ditt medlemskap och erbjuda dig de tjänster och förmåner som är förknippade med medlemskapet i 'Klub NEYE', samt att tillvarata vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring.

2.3.2 Rättslig grund för behandlingen är artikel 6, punkt 1, bokstäverna b och f i EU:s dataskyddsförordning. Du kommer att behöva ge separat samtycke till digital marknadsföring vid registreringen.

2.4 När du handlar i en av våra fysiska NEYE-butiker kan personuppgifter samlas in och behandlas i olika situationer. Det kan vara fallet när du använder möjligheten att anmäla dig till 'Klubb NEYE' och i den processen uppger din e-postadress för att starta registreringsprocessen eller i samband med reklamation eller retur av en produkt där du ombeds ange namn, adress, telefonnummer och signatur.

2.4.1 Syftet är att vi ska kunna erbjuda dig möjligheten att enkelt anmäla dig till 'Klubb NEYE' och därmed erbjuda dig de förmåner som är förknippade med medlemskapet i 'Klubb NEYE', samt att tillvarata vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev och genomföra riktad marknadsföring. Syftet är också att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera samt att uppfylla lagkrav, inklusive bokföring och redovisning.

2.4.2 Rättslig grund för behandlingen är artikel 6, punkt 1, bokstäverna b och f i EU:s dataskyddsförordning. Du kommer att behöva ge separat samtycke till elektronisk marknadsföring vid registreringen för 'Klubb NEYE'.

2.5 Som leverantör till NEYE kommer personuppgifter om dig, såsom namn, befattning, e-post och telefonnummer, att samlas in och behandlas.

2.5.1 Syftet är att vi ska kunna köpa och få leverans av produkter från dig som leverantör och kontinuerligt ingå i ett leverantörs-/kundförhållande och därmed uppfylla de skyldigheter som fastställts i vårt gemensamma kontrakt.

2.5.2 Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är att säkerställa att inköp och leverans av varor och tjänster sker i enlighet med det avtal som vi har ingått med ditt företag. Förvaring av avtalet och tillhörande bokföringsmaterial sker i enlighet med bokföringslagen.

2.6 Om du ansöker om anställning hos oss kommer vi att behandla de uppgifter du har lämnat i samband med din ansökan. Det kan inkludera kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefon, information om din utbildningsbakgrund samt information om nuvarande och tidigare anställningar. För vissa befattningar på NEYE kan det även vara nödvändigt att utföra olika tester (personlighetstester, etc.). I så fall kommer vi också att behandla dessa uppgifter, inklusive resultaten av dessa tester. Vidare förbehåller vi oss rätten att, i samband med anställningsprocessen, granska internet, inklusive till exempel LinkedIn, Facebook och liknande sociala medier. Dessutom förbehåller vi oss rätten att kontakta de referenser som du har angett.

2.6.1 Syftet är att vi ska kunna bedöma om NEYE kan erbjuda dig anställning samt för att kunna kommunicera med dig i samband med rekryteringen.

2.6.2 Rättslig grund för behandlingen är artikel 6, punkt 1, bokstav f i EU:s dataskyddsförordning. NEYE följer det berättigade intresset att tillsätta befattningen med en lämplig kandidat.

 

3. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1 Uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ordernummer och specifika leveransönskemål kommer att vidarebefordras till PostNord eller en transportör som ansvarar för leverans av de köpta varorna till dig. Vid köp av varor som inte finns i lager kan dessa uppgifter även delas med tillverkaren eller säljaren av den aktuella varan som i så fall kommer att ansvara för leveransen.

3.2 För att göra köp via webbshoppen så säkra som möjligt krypterar NEYE all information med SSL (Secure Sockets Layer). Det innebär att informationen skickas via en säker anslutning och att dina kortuppgifter inte kan läsas av utomstående. Vid kortköp samarbetar NEYE med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper NEYE att kontrollera, direkt hos din bank, att kortet är giltigt för köp. NEYE:s betalningsförmedlare behandlar dina betalkortsuppgifter på rätt sätt i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS, som stöds av kreditkortsorganisationerna VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCR. Det innebär att dina betalkortsuppgifter behandlas mycket säkert. När du handlar på neye.dk med ditt kort förbehåller vi oss rätten att kontrollera dina personuppgifter. För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ måste vi överföra viss personlig information till Klarna, inklusive kontakt- och orderuppgifter. Detta gör det möjligt för Klarna att avgöra om du är berättigad till deras betalningssätt och anpassa dessa alternativ till dig. Hanteringen av personuppgifter följer gällande lagstiftning om dataskydd. Läs mer om Klarnas sekretess och dataskyddspolicy

3.3 Uppgifter kan lämnas ut till externa samarbetspartners som behandlar informationen på våra vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för rekrytering av nya medarbetare, teknisk drift och förbättring av neye.se, utskick av nyhetsbrev samt riktad marknadsföring, inklusive retargeting, och för att du ska kunna bedöma vår verksamhet och våra produkter. Bland annat överförs uppgifter om ditt namn och din e-postadress till TrustPilot så att de kan skicka en inbjudan på våra vägnar för att utvärdera oss på TrustPilots webbplats. Om du väljer att skicka en recension blir TrustPilot ansvarig för de lämnade uppgifterna. Dessa företag är databehandlare och arbetar under vår instruktion och behandlar data som vi är ansvariga för. Databehandlarna får inte använda informationen för något annat syfte än att uppfylla avtalet med oss och är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter på våra vägnar.

3.4 Två av dessa databehandlare, Google Analytics (hos Google LLC) och Facebook Inc., är etablerade i USA. Vi överför personuppgifter till Google och Facebook baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Om vi använder andra databehandlare än de som nämnts ovan och som är etablerade utanför EU kommer detta alltid att ske i enlighet med gällande överföringsgarantier.

 

4. DINA RÄTTIGHETER

4.1 För att skapa öppenhet kring behandlingen av dina uppgifter måste vi, som ansvariga för behandlingen, informera dig om dina rättigheter.

4.2 Rätt till insyn

4.2.1 Du har rätt att när som helst begära information om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som eventuellt kan finnas samt information om varifrån uppgifterna härstammar.

4.2.2 Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till kundservice@neye.se. Du kan bli ombedd att styrka din identitet.

4.3 Rätt till rättelse

4.3.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss. Om du upptäcker fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig uppmanas du att skicka en skriftlig begäran till oss så att uppgifterna kan korrigeras.

4.3.2 Uppgifter som vi har samlat in i samband med din anmälan till 'Klubb NEYE' kan du själv korrigera via din användarprofil.

4.4 Rätt till radering

4.4.1 I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har en annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att rättigheter ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

4.5 Rätt till begränsning av behandlingen till lagring

4.5.1 I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till endast lagring, t.ex. om du anser att de uppgifter som vi behandlar om dig inte är korrekta.

4.6 Rätt till dataportabilitet

4.6.1 I vissa fall har du rätt att få de personuppgifter som du själv har lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7 Rätt till invändning

4.7.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive den profilering som görs för att rikta vår direktmarknadsföring till dig. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering måste du ta bort dina cookies, enligt punkt 5.1 nedan.

4.7.2 Du har även rätt att när som helst av skäl som rör din personliga situation göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som vi utför på grundval av våra legitima intressen enligt punkterna 2.1 och 2.3.

4.8 Rätt att återkalla samtycke

4.8.1 Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för en viss behandling av personuppgifter, inklusive den profilering som görs av dig som medlem i kundklubben. Om du vill återkalla ditt samtycke till Klubb NEYE kan du när som helst avregistrera dig via länken längst ned i alla e-postnyhetsbrev eller avregistrera dig via din användarprofil på neye.se. Du är också välkommen att kontakta oss på kundservice@neye.se.

4.9 Rätt att klaga

4.9.1 Om du är missnöjd över hur NEYE behandlar dina personuppgifter kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Uppgifter som samlas in om din användning av neye.se enligt punkt 2.1 raderas enligt reglerna i NEYE:s cookiepolicy. De individuella utgångsdatumen listas i vår cookiepolicy, där du även kan läsa mer om hur du kan ta bort dina cookies när du vill.

5.2 Personuppgifter som samlas in i samband med köp som du har genomfört på neye.se enligt punkt 2.2 kommer som huvudregel att raderas 5 år efter ditt köp. Personuppgifter kan dock sparas längre om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättigheter ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

5.3 Uppgifter som vi har samlat in i samband med din anmälan till och under ditt medlemskap i 'Klubb NEYE' enligt punkt 2.4 kommer att lagras i upp till 2 år efter din avanmälan. Marknadsföringslagen föreskriver att företag måste kunna visa en anmälan i upp till 2 år efter att det sista e-postmeddelandet skickades - detta eftersom preskriptionstiden förbise överträdelser efter 2 år. På grundval av detta sparas följande profildata efter en avanmälan: e-postadress samt datum för anmälan och avanmälan. Detta lagras i en separat databas och profildata raderas också i samband med vår e-postmarknadsföringsplattform Episerver Campaign.

5.4 Om du ansöker om en tjänst hos oss kommer vi att radera dina uppgifter senast efter 6 månader, om du inte har gett samtycke till att vi lagrar dem längre eller om det har uppstått ett berättigat behov att lagra dem längre i förväg.

 

6. SÄKERHET

6.1 Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, går förlorade, ändras eller försämras samt för att förhindra att de kommer till obehörig kännedom eller missbruk.

6.2 Endast medarbetare som har ett verkligt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete har tillgång till dem.

 

7. KONTAKTUPPGIFTER

7.1 Neye är ansvarig för de personuppgifter som samlas in via neye.se.

7.2 Om du har frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller om du vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i punkt 4, kan du kontakta:

NEYE A/S
Greve Main 32
2670 Greve
Danmark

Telefonnummer: 0760-018900
E-post:
kundservice@neye.se
E-post:
ho@neye.dk, om du i samband med en ansökan vill utöva dina rättigheter

 

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1 Om vi gör ändringar i integritetspolicyn kommer du att informeras om detta vid ditt nästa besök på neye.se.

8.2 Om du är medlem i 'Klubb NEYE' kommer du att informeras om väsentliga ändringar i policyn genom att information skickas till din registrerade e-postadress.

 

9. VERSIONER

9.1 Detta är version 1. av Neyes svenska integritetspolicy, översatt och daterad den 10 oktober 2023.

 


Vem är NEYE? Butiker Jobba hos NEYE Klubb NEYE PR & Press Kundservice Kontaktuppgifter Köpvillkor Klarna Webbordrar Betalning Leverans Öppet Köp och Retur Reklamation Personuppgiftspolicy Samhällsansvar Vad är GRS-certifiering? Presentkort/tillgodokvitto Tävlingsregler