Vad är GRS-certifiering?

GRS står för "Global Recycled Standard" och är en internationell frivillig certifieringsordning för återvunna material.

Standarden har skapats för att öka användningen av återvunna material på ett trovärdigt sätt samtidigt som den säkerställer att de människor som producerar produkterna arbetar under ordentliga arbetsförhållanden och att produkterna tillverkas med respekt för miljön.

Varför bör man använda GRS?

De flesta av oss vill bidra till att lösa klimatkrisen. Mer och bättre återanvändning av material är ett av de sätt vi kan göra det på. Det innebär tyvärr också att många produkter säljs som återvunna material även om de inte är det. Och ofta har konsumenter och företag väldigt liten möjlighet att verifiera om en produkt verkligen är återvunnen eller inte.

Global Recycled Standard är ett försök att möjliggöra för företag och konsumenter att kontrollera att något som säljs som återvunnet faktiskt är återvunnet - samtidigt som ordentlig produktion och arbetsvillkor säkerställs.

Vem står bakom?

Organisationen bakom standarden heter Textile Exchange. De är en internationell ideell medlemsorganisation vars syfte är att främja en bättre användning av våra råvaror, särskilt inom textilindustrin. De utbildar människor inom branschen, främjar innovation och utvecklar och upprätthåller standarder för olika typer av textilier - från fjädrar och ull till återvunna material. Standarderna utvecklas i samarbete med icke-statliga organisationer och experter och revideras regelbundet.

Hur säkerställs trovärdigheten i GRS?

Global Recycled Standard är en tredjepartscertifiering. Det innebär att alla företag som använder GRS måste genomgå årliga revisioner av oberoende certifieringsföretag. Den årliga revisionen måste utföras på företagets plats och det certifierade företaget måste ha en dokumenterad handbok om hur de hanterar sin certifiering och vad de gör i händelse av fel.

Själva organisationen bakom GRS, Textile Exchange, är medlem i organisationen ISEAL. ISEAL är en gemensam organisation för världens mest ambitiösa certifieringsordningar. Man kan bara bli medlem som en certifieringsordning om ens standarder och kontrollsystem uppfyller ISEAL:s krav, som är de strängaste på marknaden. Varje år granskas alla märkningsordningar för att säkerställa att de uppfyller kraven och kan bevisa att de gör den skillnad i världen de är skapade för att göra.

Vad krävs för att bli certifierad?

För att vara en del av Global Recycled Standard och producera certifierade produkter kan varje led i leveranskedjan ha sin egen spårbarhetscertifiering (Chain of Custody). Varje företag måste genomgå en årlig revision av en oberoende certifieringsorganisation som en del av certifieringen.

När produkterna förflyttas mellan företag måste det utfärdas ett transaktionscertifikat som beskriver hur många och vilka produkter det handlar om. En produkt kan inte säljas vidare i GRS-systemet utan detta certifikat. På detta sätt säkerställer man att det inte släpps ut mer GRS-certifierat material än vad som tas in i företagen.

Vad är skillnaden mellan GRS och andra återvinningsmärken?

Global Recycled Standard är den strängaste standarden för återvinning av material på den kommersiella marknaden. Alla material som används i GRS-certifierade produkter måste vara certifierade återvunna material enligt ISO 14021-standarden och ha oberoende tredjepartscertifiering som bekräftar detta.

GRS säkerställer som den enda sociala och miljömässiga villkor i produktionen som en del av certifieringen. Det innebär att med GRS vet man att de återvunna materialen har erhållits under säkra och ordentliga förhållanden. Man vet att de medarbetare som sedan arbetar med materialen har skyddsutrustning och ordentliga arbetsvillkor, samt att grundläggande arbetsrättigheter respekteras (inget barnarbete, inget tvångsarbete, rätt till fackförening och kollektiva förhandlingar).

Man vet också att man i produktionen tar hänsyn till miljöaspekter och följer gällande lagar om hantering av avloppsvatten, utsläpp och energiförbrukning.

GRS är också de enda som ställer krav på vilka kemikalier som används i återvinningsprocessen. Eftersom förberedelse av fibrer för återvinning kan vara en process som kräver starka kemikalier, är detta en viktig del av standarden att överväga om man väljer återvunna material för att göra något bra för miljön.


Vem är NEYE? Butiker Jobba hos NEYE Klubb NEYE PR & Press Kundservice Kontaktuppgifter Köpvillkor Klarna Webbordrar Betalning Leverans Öppet Köp och Retur Reklamation Personuppgiftspolicy Samhällsansvar Vad är GRS-certifiering? Presentkort/tillgodokvitto Tävlingsregler